W czwartek 6 czerwca przeprowadzony został „X Powiatowy Konkursu Wiedzy o Ziemi Krasnosielckiej z Powiatem Makowskim w tle”, organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej dla uczniów szkół podstawowych z Gmina Krasnosielc i szkół ponadpodstawowych z powiatu makowskiego. Po raz trzeci uczestnicy konkursu spotkali się w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu, by rywalizować o miano najlepszych. Wzorem roku ubiegłego uczniowie (74 osoby) rozwiązywali test on-line, co bardzo usprawniło pracę i pozwoliło na natychmiastowe poznanie swojego wyniku. Nagrodą dla zwycięzców będzie wyjazd 16 czerwca do Białowieży na całodzienne zwiedzanie.

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz