Zachęcamy do zapoznania się z opracowanym, poszerzonym o wstęp i wydanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej sprawozdaniem z „procesu szesnastu”, który został opublikowany w Krasnosielckim Zeszycie Historycznym nr 57.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej w ramach swojej działalności publicystycznej przedstawia Czytelnikom materiał propagandowy wydany w 1945 roku przez Komisariat Ludowy Sprawiedliwości ZSRR.

Publikacja ta jest inicjatywą prof. Jerzego Przybylskiego.

Dokument nosi tytuł  „Sprawozdanie sądowe w sprawie …” i jest sowiecką propagandą, opisującą pseudo proces przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. 

Rzuca ono jednak pewne światło na sposoby działania sowietów i procesy, które doprowadziły do zniewolenia naszej Ojczyzny po 1945 roku.

Polecamy go lekturze, szczególnie w kontekście agresji rosyjskiej na Ukrainę.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanym, poszerzonym o wstęp i wydanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej sprawozdaniem z „procesu szesnastu”, który został opublikowany w Krasnosielckim Zeszycie Historycznym nr 57.

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz