Zarząd Towarzyystwa:

  • prezes Sławomir Rutkowski
  • zastępca prezesa Maria Weronika Kmoch
  • skarbnik Henryka Kaszczyj
  • sekretarz Małgorzata Bielawska
  • członek zarządu Konrad Zysk

Komisja Rewizyjna:

  • przewodniczący Tomasz Bielawski
  • członek Krystyna Wierzbicka-Rybacka
  • członek Jolanta Topa