Z inicjatywy prof. dr hab. Jerzego Przybylskiego i przy pośrednictwie Jana Rutkowskiego, Krasnosielckie Zeszyty Historyczne podjęły wyzwanie szerszego upublicznienia unikatowego opracowania propagandowego Komisariatu Ludowego Sprawiedliwości ZSRR, opisującego we właściwy sobie sposób przebieg pseudo procesu sądowego przeciw przywódcom Podziemnego Państwa Polskiego z okresu okupacji niemieckiej i sowieckiej. To w pełni niezgodne z prawem międzynarodowym, działanie władz sowieckich w kluczowy sposób wpłynęło na zniewolenie naszej Ojczyzny po 1945 roku.

Samo „Sprawozdanie…” w formie pdf jest od kwietnia 2023 roku dostępne w oryginale na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej: tpzk.online, skąd zostało do dnia wydania niniejszej publikacji pobrane ponad 300 razy.

Podjąłem się trudu zeskanowania tej 320 stronicowej publikacji oraz konwersji z jpg do edytora tekstu WORD. Następnie wspólnie z Anną Ziółkowską dokonaliśmy ręcznych korekt porównując skonwertowany materiał z oryginałem. Przygotowane pliki jpg scalił i zamieścił na tzpk.online Kacper Bakuła.

Mecenat nad całym przedsięwzięciem od początku sprawował Jan Rutkowski, który wspólnie z Adamem Miecznikowskim napisali wprowadzenie. Dodatkowe wprowadzenie przygotował dr Wojciech Łukaszewski, specjalizujący się w tym okresie historii Polski. W pracach korekcyjnych uczestniczyła Maria Weronika Kmoch.

Szanowny Czytelniku, prace rozpoczęliśmy latem 2022 roku, by ukończyć je drukiem niniejszej publikacji po ponad roku. Wiele czasu i zaangażowania wymagało pozyskanie darczyńców, którzy pokryli jedyny koszt finansowy publikacji, jakim jest opłacenie druku w wysokości 9 tys zł, darczyńcami tymi są:

− Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – kwota 4 tys. zł;
− Fundacja „Rodzice Szkole” Wojciech Starzyński – 2 tys zł;
− Targor-Truck Sp. z o.o. Piotr Rutkowski – 2 tys zł oraz
− Jan Rutkowski – 1 tys. zł.

Opracowane „Sprawozdanie…” dedykowane jest innemu, szerszemu gronu odbiorców niż zwyczajowo ma to miejsce w przypadku Krasnosielckich Zeszytów Historycznych, gdyż egzemplarze wydrukowane zostaną przede wszystkim przekazane do bibliotek uniwersyteckich i naukowych i innych tego typu placówek na terenie kraju i za granicą.

Dziękuję prof. Jerzemu Przybylskiemu za inicjatywę i udostępnienie egzemplarza „Sprawozdania…”, darczyńcom oraz wszystkim współpracownikom w procesie przygotowania do publikacji i druku.

Sławomir Rutkowski – redaktor wydania

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Jedna odpowiedź na “Krasnosielcki Zeszyt Historyczny Nr 56”

Dodaj komentarz