Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej w ramach swojej działalności publicystycznej przedstawia Czytelnikom datowane na 2000 rok opracowanie Bohdana Piechy o rodzie Pichałów.

Opracowanie podzielone jest na trzy zasadnicze części:

  1. Część ogólna (s. 1-34),
  2. Część szczegółowa (s. 35-39),
  3. Biografie, czyli opis potomków Józefa Pichały i Eleonory z Bystrzaków (s. 40-131).

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz