Czas nieubłaganie płynie, a wraz z nim upływa nasz poczciwy żywot, czyli jak mówi poeta, okres między pierwszym oddechem a ostatnim westchnieniem. Właśnie w listopadzie wspominamy naszych najbliższych, których już nie ma z nami. Stąd dzisiaj w naszych „Wieściach” refleksje na temat śmierci, biografia nieżyjącego już wielkiego społecznika Franciszka Dawida czy wakacyjna wędrówka śladem Ojca Honorata Koźmińskiego. Wspominaniu pomoże nam Słownik Biograficzny Kurpiowszczyzny XX wieku i druga część artykułu o wrześniu 1939 roku. Nie możemy zapomnieć jednak o dniu dzisiejszym, dlatego przeczytacie na tych kilku stronach o niewątpliwych osiągnięciach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Ziemi Krasnosielckiej, działaniach Rady Gminy oraz codziennych kłopotach i sukcesach naszych mieszkańców. Zapoznamy Was, drodzy czytelnicy, z funkcjonowaniem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zachęcimy do wzięcia udziału w programie społecznym „Krewniacy” i zdamy sprawozdanie z wykonania 200 procent normy. Nie zabraknie kącika kulinarnego i literackiego, na listopadową nutę będziemy pielęgnować rośliny, a w długie jesienne wieczory proponujemy zmierzyć się z niełatwą bądź co bądź krzyżówką. Cieszy nas bardzo zwiększający się z numeru na numer Państwa udział w redagowaniu „Wieści”. Coraz więcej osób chce się podzielić swoimi uwagami, problemami czy sukcesami. Coraz więcej osób przelewa na papier swoje spostrzeżenia, krytykę i pochwały. Myślę, że osiągnęliśmy zamierzony cel. „Wieści” mimo swojej ubogiej szaty żyją dzięki Wam, drodzy czytelnicy. Wszak „nie szata zdobi …”.

Tomasz Bielawski

wiesci_20

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz