W marcu zaczyna się wiosna, przyroda budzi się do życia, a ludzie czują radosną chęć dzia- łania. Właśnie w marcu „Wieści znad Orzyca” rozpoczynają swój trzeci rok istnienia. Obiektywni Czytelnicy doceniają fakt, że informujemy o istotnych sprawach i wydarzeniach. Nie zajmujemy się plotkami (kto, z kim i dlaczego). Piszący na naszych łamach są za jawno- ścią i rozumieją zasady demokracji, podając informację o działaniach osób publicznych. Nasz miesięcznik nie narzuca nikomu swojego zdania. Informując o sytuacji i jej prawnych aspektach, wyposażamy Czytelników w wiedzę, dając im jednocześnie wolną wolę w podejmowaniu decyzji. Może nasza społeczna aktywność wzbudza niechęć co niektórych, ale nie zwracamy na to uwagi, robiąc swoje już dwa lata. Nie czujemy się żadną opozycją. Jako członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej nigdy nie byliśmy wrogami władzy lokalnej. Opowiadamy się jedynie za jawnością działania organów samorzą- dowych (zgodnie z Konstytucją RP). To tyle rocznicowych refleksji. W dzisiejszym numerze mogą Państwo poczytać, jak amatorskie zespoły lokalne promują naszą gminę, integrując się jednocześnie z miejscową społecznością. Warto też zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły średniej. Informacja firmy „Elkur” zainteresuje hodowców, a parafianie z Drążdżewa dowiedzą się o planowanym jubileuszu. W Amelinie odbędzie się V Przegląd Pieśni Wielkopostnych. Amatorzy zdrowej żywności zapewne wezmą sobie do serca rady redakcyjnej ogrodniczki, a i o „Gorzkich żalach” będzie słów parę. Krótko mówiąc – każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. Z okazji 8 marca życząc Czytelniczkom zdrowia i wszelkiej pomyślności, redakcja proponuje refleksję nad współczesnym statusem kobiety i rodziny.

Ewa Zbrzeska-Zając

wiesci_24

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz