Wprowadzenie

Panta rei…(Wszystko płynie…) starożytny filozof Heraklit z Efezu, tworząc teorię na temat ciągłej zmienności, uświadamia nam, że nie żyjemy w świecie, który jest niezmienny. Zmiany zachodzą w każdej chwili, a świat stwarza się cały czas na nowo. Jedyną rzeczą, która jest niezmienna i ponadczasowa, to sam nieustanny proces zmiany. Właśnie to, co wokół nas i w nas się dzieje, jest treścią artykułów kolejnego już 39 wydania miesięcznika „Wieści znad Orzyca”. Numer rozpoczyna relacja z podsumowania Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego „O Wstęgę Orzyca”, a w niej o niebywałych sukcesach poetów z naszej gminy. Gry i zabawy w dzieciństwie, a planowanie własnej przyszłości w okresie młodzieńczego dorastania, to istotne cechy życia każdego człowieka (jaka szkoda, że te lata przemijają tak szybko…). Właśnie do tych problemów nawiązują artykuły Danuty Sztych, Sławomira Rutkowskiego. Kadencyjność władzy to też nieustanne zmiany – do czynnego udziału w tych zmianach zachęca nas Alicja Grabowska, a Maria Kowalczyk w relacji z obrad Rady Gminy przedstawia efekty i plany pracy naszych władz, dla których kadencja mija już jesienią. A Orzyc sobie płynie i płynie… Czystość jego wód jest tematem kolejnego już w tym zakresie artykułu, tym razem autorstwa Joanny Rzepki. Stan czystości naszej rzeki na pewno ulegnie poprawie po zrealizowaniu ambitnych planów naszej gminy w postaci zbudowania przydomowych oczyszczalni ścieków, o czym przeczytamy w tekście Ewy Zbrzeskiej-Zając. Znajdą też Państwo wspomnienia z dzieciństwa Zbigniewa Mierzejewskiego oraz porady Iwony Pogorzelskiej, jak ratować przed niekorzystnymi zmianami nasze ukochane roślinki. Zachęcając czytelników do lektury kolejnego numeru Wieści, dedykujemy wiersz zakochanego w Orzycu naszego niestrudzonego krzyżówkowicza Tadeusza Kruka, który odnaleźliśmy na okładce zaproszenia na podsumowanie konkursu „O wstęgę Orzyca”.

Redakcja

wiesci_39

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz