Wprowadzenie

Inic jatywa pisania o przeszłości Ziemi Krasnosielckiej znajduje coraz więcej sprzymierzeńców. Jest to zupełnie oddolna idea, nie korzysta
z żadnego instytucjonalnego wsparcia. Nie pociąga za sobą żadnych
kosztów dla podatnika. Opiera się jedynie na dobrej woli bezinteresownej współpracy, osobistych poszukiwaniach prawdy o swoich i naszych przodkach oraz szczerego zainteresowania Czytelników, nawet tych którzy na co dzień stronią od nudnych książek historycznych. Znajduje również mecenat finansowy osób, które niczego w zamian nie oczekują, ani nobilitacji, ani wsparcia w jakichkolwiek wyborach – czynią to z potrzeby serca i umysłu. Autorzy tekstów zamieszczanych w trzecim wydaniu Krasnosielckich Zeszytów Historycznych piszą i o bardzo odległej przeszłości, i o nieomal teraźniejszości. Jako historycy, jesteście Panowie odkrywcami i sumieniem ludzi kiedyś tu żyjących. Czytelniku! – oprócz przeczytania tego Zeszytu sięgnij do własnych szuflad i kuferków, a może tam znajdziesz coś co opowie o Twoim dziadku, czy prababci – może warto
opowiedzieć jak ciężko żyli, jak byli szczęśliwi. Czy zrobili w swoim życiu coś wielkiego, a może wręcz przeciwnie. Często mówimy młodemu pokoleniu – bądź dobrym i pracowitym człowiekiem, a może gdy opowiemy im o przodkach, ich błędach i wielkich czynach sami sobie wyznaczą, najskuteczniej z możliwych dobrą drogę życia. Imiennie dziękuję Mirosławie i Andrzejowi Borkowskim oraz Piotrowi i Magdalenie Romanowskim za sfinansowanie druku niniejszego Zeszytu.

Z poważaniem
Redaktor Wydania
Sławomir Rutkowski

Krasnosielcki_Zeszyt_Historyczny_Nr_3


Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz