Wprowadzenie

„Niech przyszłe pokolenia zaglądają w skarbnicę archiwum przeszłości, a wtedy ocenią wolność i niepodległość” – taki apel został wyryty na pamiątkowej tablicy poświęconej pamięci żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, umieszczonej w kościele krasnosielckim. Właśnie za takim apelem podążyło młode pokolenie mieszkańców gminy Krasnosielc poszukując wiedzy bo czasach minionych, o wydarzeniach tragicznych i chwalebnych, o czynach bohaterskich, o ludziach dzielnych i odważnych. Patrząc na burzliwą historię naszej Małej Ojczyzny zadawali sobie wielokrotnie pytanie czy można być dumnym i szczęśliwym, że przyszło im urodzić się i żyć tu nad Orzycem na pięknej Ziemi Krasnosielckiej i jaka jest cena wolności i niepodległości naszego narodu.
Projekt „Ziemia Krasnosielcka historią bogata”, którego efektem jest m. in. ten Zeszyt, był zrealizowany w ramach szerszego programu „Równać szanse” prowadzonego od kilku lat przez Polską Fundację Młodzieży i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Uczestnicząc w tym programie młodzież nauczyła się nie tylko, że można być dumnym z dokonań przodków, ale i wykształciła umiejętności potrzebne im w dalszym życiu:
praca w zespole, nawiązywanie kontaktów z najbliższym otoczeniem, opracowywanie i przetwarzanie zebranych danych. Uczestnikami projektu zostali chętni uczniowie klas drugich Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krasnosielcu, którzy utworzyli cztery zespoły, a ich
opiekunami zostali nauczyciele: Jolanta Sopelewska, Robert Pawłowski, Konrad Zysk i Szymon Kołakowski. Korzystając z okazji bardzo serdecznie dziękuję wymienionym wyżej nauczycielom oraz działaczom i wolontariuszom Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej za wszelką pomoc w realizacji projektu. W sposób szczególny składam podziękowania Panu Sławomirowi Rutkowskiemu, Pani Ewie Zbrzeskiej-Zając, Panu Tomaszowi Bielawskiemu i Panu Tadeuszowi Krukowi. Bez Waszego zaangażowania i otwartego serca wykonanie wielu zadań projektowych byłoby często niemożliwe. Dziękuję bardzo, z takich działaczy społecznych Ziemia Krasnosielcka też może być dumna!

Mirosław Chodkowski

Krasnosielcki_Zeszyt_Historyczny_Nr_7

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz