„Orzyc, Orzycz, Orzyca – rzeka w środkowej Polsce, prawy dopływ Narwi o długości 146 km i powierzchni dorzecza 2 077 km². Płynie przez Nizinę Północnomazowiecką, w województwie warmińsko-mazurskim i mazowieckim. (…) Ważniejsze miejscowości nad Orzycem: Grzebsk, Chorzele, Jednorożec, Drążdżewo, Krasnosielc, Maków Mazowiecki” – tyle podstawowych informacji o naszej rzece podaje Wikipedia. Dla nas, mieszkańców wspomnianego Drążdżewa, Krasnosielca i okolic Orzyc jest niemym świadkiem i jednocześnie spoiwem lokalnej, bogatej w wydarzenia, ale i trudnej historii. To nad Orzycem rozgrywały się tragiczne epizody powstańcze i wojenne. To tu są miejsca uświęcone krwią naszych przodków, walczących o wolność Ojczyzny, jak np. Polska Kępa znana z bohaterskiej obrony powstańców w czerwcu 1863 roku.

Tadeusz Kruk

wiesci_60_e-dodatek

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz