Wprowadzenie

Rozumiem pogląd niektórych Czytelników, że historia jest nudna, i „o czym tu jeszcze pisać”, przecież wszystko to już się wydarzyło, było, minęło. Kiedyś zostało napisane i koniec kropka. Rozumiem taki pogląd i zaakceptowałem go od samego początku włączając się aktywnie w opisywanie przeszłości na łamach Wieści. Jednak z pozytywnym zaskoczeniem ciągle przyjmuję do wiadomości, że grupa osób których przeszłość interesuje, jest większa niż mógłbym oczekiwać. Kluczem jest tu chyba świadomość, że Krasnosielckie Zeszyty Historyczne piszą o konkretnych ludziach tu mieszkających, którzy byli naszymi pradziadkami, którzy pobudowali „ten” dom, postawili „ten” głaz jako pomnik, czy napisali „ten” artykuł 100 lat temu. Uparcie szukając jakiegoś wspólnego mianownika dla tekstów tu publikowanych, a szerzej dla wszystkich opisywanych tu ludzi i wydarzeń, dziś pewien jestem, że jest nim potrzeba
szacunku. Jak niewiele przecież trzeba, by z laickiego i humanistycznego szacunku dla osoby przejść do miłości bliźniego, tak ważnego dla chrześcijaństwa. Czyż patriotyzm nie jest negatywnie postrzeganym nacjonalizmem, wyposażonym w dodatkowy pakiet – szacunku dla
wszystkich innych narodów? O Autorach tekstów wiele by pisać. Są piszący
od dawna, piszący czasami i ci którzy napisali pierwszy raz. Są teksty metodycznie naukowe oraz luźne eseje … najważniejsze jednak, że są!
I że są właśnie takie różne, takie prawdziwe. Zgłębianie historii dla mnie oznacza zawsze wyciąganie wniosków – czego i Państwu życzę

Redaktor wydania
Sławomir Rutkowski

Krasnosielcki_Zeszyt_Historyczny_Nr_9i10

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz