Program III Biwaku Patriotycznego na Polskiej Kępie był, podobnie jak poprzednie, bardzo bogaty i urozmaicony. Z doborem treści chcieliśmy dotrzeć, jeśli już nie dosłownie do każdego, to przynajmniej do zdecydowanej większości odbiorców. O trafności założeń najlepiej świadczą pobiwakowe pozytywne wypowiedzi jego uczestników (zob. Wieści 62, s. 10). Punktami wiodącymi Biwaku były: akademia patriotyczna, apel poległych i Msza święta o świcie. Każdy z nich znalazł swoje skrótowe (z racji prozaicznych ograniczeń), odzwierciedlenie w relacji na łamach papierowego wydania Wieści. Chcąc jednak pełniej przedstawić bogactwo zaprezentowanych materiałów korzystamy z niniejszych nielimitowanych objętościowo e-Wieści. Zamieszczamy więc w kolejności chronologicznej: scenariusz akademii opracowany przez panią Małgorzatę Mizerek, wystąpienie ks. Dariusza Narewskiego podczas apelu poległych, słowo wstępne ks. Krzysztofa Borysa i homilię ks. Tomasza Kurka wygłoszone podczas Mszy świętej. Uzupełnieniem powyższych tekstów, o głębokich akcentach historycznych i patriotycznych, jest obfita dokumentacja fotograficzna. Wszystkich chętnych już teraz serdecznie zapraszamy do współpracy przy organizacji IV Biwaku Patriotycznego na Polskiej Kępie. Planowany termin: 22-23 czerwca 2013 r.

wiesci_62_e-dodatek

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz