Wieści znad Orzyca – miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej – towarzyszą Państwu od 2007 roku. To już sześć lat! Od 2010 r. ukazują się – jako dodatek do Wieści – Krasnosielckie Zeszyty Historyczne (KZH). W ub. roku z okazji pięcioletniej obecności na rynku czytelniczym przedstawiliśmy obszerną statystykę za okres III 2007 – III 2012 w wydaniu elektronicznym e-Wieści 60 dostępnym na www.tpzk.pl. Warto nadmienić, że wszystkie teksty i całość prac redakcyjnych wykonywana jest jedynie w ramach wolontariatu. Wszystkie działania – teksty, zdjęcia, rysunki, krzyżówki, opracowania itp. – to efekt pasji ludzi stąd, mieszkańców ziemi krasnosielckiej. Autorami większości zdjęć są: Mirosław Chodkowski, Tadeusz Kruk, Stanisław Artur Płoski, Tomasz Bielawski i Sławomir Rutkowski. Rysunki wykonał Tomasz Bielawski. W niniejszym opracowaniu e-Wieści 7/1(69) prezentujemy dorobek zespołu redakcyjnego za rok 2012. W roku tym ukazało się 11 papierowych wydań miesięcznika (220 stron), cztery KZH (96 stron) i cztery e-Wieści (91 stron). Swoje teksty zaprezentowało ok. 100 autorów. Starą kadrę dzielnie wspierają młode talenty. Wielokrotnie pojawiał się problem z zakwalifikowaniem niektórych tekstów do danej grupy, np. czy to jeszcze informacja czy już ogłoszenie, czy może porada? W takich przypadkach szufladkowałem intuicyjnie. Na ile mi się udało pozostawiam ocenie czytelników. Dziękuję za konstruktywną współpracę panu Tomaszowi Bielawskiemu (rysunki) i panu Sławomirowi Rutkowskiemu (redakcja).

Z poważaniem
Tadeusz Kruk

wiesci_69_e-dodatek

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz