Wprowadzenie

„Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest, swoje obowiązek” Z. Gloger W „Krasnosieleckim Zeszycie Historycznym” znajdujemy odpowiedź na pytanie: jak we współczesnym zglobalizowanym świecie popkultury znaleźć miejsce dla osobliwości małej ojczyzny i jej dziejów oraz dla refleksji nad życiem człowieka i źródłami ludzkiej pasji?. Autorzy, pożytecznych poznawczo artykułów, ciekawie dokumentują sprawy swojego regionu poruszając się w różnorodnej tematyce badawczej: historii, edukacji i warunkach życia codziennego. Rozważania dotyczą szerokiej przestrzeni historycznej. Zamieszczone w czasopiśmie oryginalne opracowania, wspomnienia oraz treści popularyzatorskie stanowią zachętę do ich lektury, ale też do sięgania po pióro. Co ważne, kwestie zawarte w Zeszycie stanowią też materiał do badań porównawczych i prac syntetycznych w powiecie czy subregionie. Artykuły czyta się z zainteresowaniem, ciekawa i ambitna szata graficzna zachęca do wyciągnięcia dłoni po czasopismo, którego zaistnienie po prostu cieszy. Zeszyt daje też szansę realizować swoje ambicje miejscowym autorom, historykom, dokumentalistom, plastykom, niespokojnym duszom. Człowiek,
który tworzy wzbogaca życie swoje i środowiska w którym mieszka.
Gratulując wydawcy i redaktorowi tudzież autorom, zachęcam do przeczytania wszystkich artykułów oraz koniecznego wsparcia dla Redakcji – zarówno duchowego, jak i materialnego, by wypełniać zacytowane wyżej wskazanie Zygmunta Glogera. Prezentowane czasopismo jest potrzebne mieszkańcom Krasnosielca i okolic.

Janusz Gołota
Ostrołęka – Olsztyn

Krasnosielcki_Zeszyt_Historyczny_Nr_17.pdf

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz