Czasem mówimy, że coś jest „na 102”, czyli jest super, jest OK. Mam nadzieję – a sądząc po szybkości znikania nakładu Wieści znad Orzyca z półek sklepowych – tak jest, i że 102- gie i wszystkie wcześniejsze wydania naszego gminnego miesięcznika są przez Czytelników czytane i dobrze oceniane – właśnie na 102. W tym wydaniu autorzy piszą o wydarzeniach mających miejsce w naszej gminie, i o takich które dotknęły jej mieszkańców – a dotyczy to zarówno kultury, jak i spraw materialno-inwestycyjnych. Towarzyszy mu również kolejne wydanie Krasnosielckich Zeszytów Historycznych nr 24-26, które łączy przeszłość z przyszłością. Zachęcam do lektury całości i refleksji nad przemijaniem, byśmy jako wspólnota, a i każ- dy z osobna zostawili po sobie potomnym ślad, dobry i niezatarty

życzący refleksyjnych dni
w imieniu zespołu redakcyjnego
Sławomir Rutkowski

wiesci_102

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz