Żórawscy, najpierw ojciec później syn, dzierżawili Szczuki do 1934 roku. Po ich odejściu rządcą został bogaty ziemianin Stecki, który tu przybył z woj. lubelskiego. Podczas okupacji niemieckiej majątkiem zarządzał Niemiec o nazwisku Lutze, a po wojnie wszystko przejął PGR. We dworze zamieszkali pracownicy gospodarstwa i można uznać, że był to początek końca świetności dworku.

Do znacznej dewastacji budynku doprowadził źle przeprowadzony remont, w którym najpierw wymieniono stropy wewnątrz, a dopiero później dach. Lokatorzy nie dbający o nic dopełnili reszty. Teraz budynek stoi pusty i ulega coraz większym zniszczeniom.
Od 1995 roku obiekt stał się własnością Stadniny Koni w Krasnem, spółki Skarbu Państwa.

Dwór w Szczukach.
Maria Skłodowska w wieku 16 lat.
Kazimierz Stefan Żórawski.
Student UW.
Maria Skłodowska w młodości.
Kazimierz Stefan Żórawski.
Ostatnie spotkanie z Marią miało miejsce w 1932 roku w czasie jej pobytu w Polsce. Kazimierz Żórawski był wówczas profesorem matematyki, rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i znanym w świecie współtwórcą Polskiej Szkoły Matematycznej.
W czasie spotkania dodawał otuchy schorowanej Marii i gorąco namawiał do poinformowania opinii publicznej o szkodliwości radu i negatywnych skutkach promieniowania

Rada Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1900 roku.
Na fotografii m.in: August Witkowski – fizyk, rektor Uniwersytetu w latach 1910-1911; Kazimierz Żórawski – matematyk, rektor Uniwersytetu w latach 1917-1918; Maurycy Rudzki – astronom.
Dwór w Szczukach.

Zdjęcia z profilu Kultura i obyczaje XIX wieku

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz