Zapraszamy chętnych do sprawdzenia swojej wiedzy. Test jest pod objaśnieniami. Konkurs dla uczniów odbędzie się dnia 6 czerwca w ZS im. T. Kościuszki w Krasnosielcu.

Pierwsza część testu składa się z pytań zamkniętych, opracowanych przez Tadeusza Kruka. To pytania sprawdzające wiedzę.

Druga część testu to pytania otwarte opracowane przez Sławomira Rutkowskiego i Marię Weronikę Kmoch. Aby na nie odpowiedzieć, należy się zapoznać z fragmentami tekstów z „Krasnosielckiego Zeszytu Historycznego”. To pytania sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem. W każdym wypadku pytanie brzmi: „Która odpowiedź jest prawidłowa?” i zawiera odpowiedzi od „a” do „c” oraz rozszerzoną informację, wyjaśniającą zagadnienie będące przedmiotem pytania – może nim być obszerny fragment publikacji.

Proponowane odpowiedzi oprócz tej prawidłowej zawierają inne – błędne, nieprecyzyjne lub nawet niedorzeczne, mające na celu rozśmieszyć uczestników Konkursu.

A tu jest link: Materiały pomocnicze

X Konkurs Wiedzy o Ziemi Krasnosielckiej z Powiatem Makowskim w tle 2019 rok

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz