Zapis całej prelekcji dr Łukasza Maurycego Stanaszka pt. „Dziedzictwo przodków – genealogia genetyczna.”, wygłoszonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu w dniu 7 kwietnia 2019 roku. 

Materiał filmowy jest obszerny zapisem prelekcji wraz z dyskusją, która jej towarzyszyła. 

Nagrania i opracowania filmowego dokonał  „Dariusz Sito Cyfra Film Wideofilmowanie, Foto” – dziękuję tobie Darku kolejny raz za wspieranie TPZK.

Bardzo dziękuję prelegentowi dr Maurycemu Łukaszowi Stanaszkowi – Kierownikowi Pracowni Antropologicznej Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie za bezinteresowny przyjazd i wygłoszenie prelekcji.

Sławomir Rutkowski

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz