Kolejny raz pod szyldem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej pasjonaci historii mieli możliwość opublikowania drukiem owoców swojej pasji i pracy, a jest to szansa na dotarcie do wielu Czytelników. Tym razem Zeszyt zawiera 140 stron w znakomitej większości wcześniej ni- gdzie nie publikowanych opracowań. Wspomnienia ks. S. Gadomskiego w opracowaniu A. Temeriusza oraz J. Bandurskiego w opracowaniu T. Suskiego, opowieść o doświadcze- niach życia G. Pokrzywnickiej autorstwa H. Kaszczyj czy H. Delugi o swoim ojcu, to bry- lanty publikacji wspomnieniowych w skali ogólnokrajowej – jednocześnie zaręczamy, że wiemy co piszemy! Są też artykuły o szeroko rozumianej historii powszechnej. Dziękujemy wszystkim autorom – robicie coś wspaniałego.

Sławomir Rutkowski i Maria Weronika Kmoch Redaktorzy Wydania

KZH-38-41-z-drukarni-mały

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

 1. Szanowni Państwo.
  Jesteśmy po corocznym kolportażu Krasnosielckiego Zeszytu Historycznego przed krasnosielckimi nekropoliami – skorzystało z niego kilkaset osób.
  Dziękuję Oli Rykaczewskiej i jej współpracownikom za zorganizowanie zbiórki publicznej przed cmentarzem w Krasnosielcu.
  Zebraliśmy w Krasnosielcu 900 zł oraz w Drążdżewie 1.600 zł.
  Bardzo dziękuję darczyńcom.
  Zbiórka publiczna środków finansowych jest jednym z etapów naszego działania historycznego.
  Zaznaczę kolejny raz, że teksty wydrukowane w Krasnosielckim Zeszycie Historycznym nr 38-41 są pierwszą ich publikacją, szacunek dla autorów.
  Bez naszej platformy – jaką są Zeszyty, znakomita większość z nich nigdy nie zostałaby opublikowana.
  Ukazujemy się też, co podkreślę – bezpłatnie, w relatywnie dużym nakładzie 1.000 egz. – co czyni nas dostępnym dla zwykłego Czytelnika.
  Nasi autorzy są zatem czytani! Zapraszam do publikowania w Zeszytach.
  Zapraszam do wspierania nas, w tym wpłatami na rachunek bankowy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej nr konta TPZK: 29 8917 0001 0000 1544 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu.
  Krasnosielcki Zeszyt Historyczny nr 38-41 /faktura za druk/ kosztował 7.100 zł. Z Powiatu Makowskiego mamy 1.500 zł, ze zbiórek przed nekropoliami 2.500 zł, zatem brakuje 3.100 zł.
  Proszę o wpłaty.
  Pozdrawiam
  Sławomir Rutkowski

Dodaj komentarz