Niniejsze wydanie „Krasnosielckiego Zeszytu Historycznego” ukazało się drukiem dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy Krasnosielc w ramach działania „Przygotowanie do publikacji i druk Krasnosielckiego Zeszytu Historycznego Nr 42”. Gmina Krasnosielc w całości sfinansowała koszty wydruku niniejszej publikacji, które wyniosły 8 tys. zł. Innych kosztów finansowych nie było, jako że wszystkie pozostałe prace, zarówno autorów artykułów jak i zespołu redakcyjnego, zostały wykonane nieodpłatnie.

Bardzo dziękuję wójtowi i Radzie Gminy Krasnosielc za to wsparcie. Środki te dobrze posłużą mieszkańcom gminy Krasnosielc oraz regionu, w którym wspólnie żyjemy. Autorom wszyscy pozostaniemy dłużni do końca życia za ich zaaganżowanie.

KZH-42-z-drukarni

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz