Niniejsze wydanie „Krasnosielckiego Zeszytu Historycznego” ukazało się drukiem dzięki pasji i wielkiej pracy wykonanej przez autorów artykułów zamieszczonych w nim oraz zespołu redakcyjnego. Po raz kolejny dziękujemy.

Wsparcie finansowe zapewniające możliwość wydrukowania niniejszego zeszytu zawdzięczamy Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oraz Powiatowi Makowskiemu. Środki finansowe pochodzą z nagrody pieniężnej przyznanej Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Krasnosieckiej w XXI edycji Konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego” oraz realizacji – wspólnie z Powiatem Makowskim – zadania publicznego pn. „Opracowanie i druk czterech numerów Krasnosielckiego Zeszytu Historycznego”.

Sławomir Rutkowski i Maria Weronika Kmoch
redaktorzy wydania

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz