Wstęp do wydania lutowego

Wieści znad Orzyca będą miały młodszego brata! Zgodnie z informacją przekazaną na ostatniej Sesji Rady Gminy przez jej Przewodniczącego
Pana Tomasza Olszewika, Urząd Gminy zamierza wydawać własny kwartalnik. Cieszy mnie ta informacja ponieważ jestem przekonany, że dwa
wydawnictwa traktujące o problemach naszej gminnej społeczności, zmieszczą więcej informacji, dyskusji i polemik niż jedeno. Cieszy mnie
również zapowiedź Pana Przewodniczącego, że to nowe wydawnictwo zatrudni prawdziwych redaktorów – zatem zespół redakcyjny Wieści
będzie miał z kogo czerpać wzorce. Martwi mnie niestety nieuchronne obciążenie budżetu gminy kosztami jego funkcjonowania. Szkoda tylko, że
dotychczas przedstawiciele Urzędu i Rady, niechętnie korzystali z naszych łam, dodam że bezpłatnych oraz że – za nielicznymi wyjątkami – stosowali zasadę cyt. „co by tu panu powiedzieć, żeby nie powiedzieć za dużo”.
Obecne wydanie jest bogate w wydarzenia społeczne. Jest również kilka słów o budżecie gminy – do analizy którego zachęcam.
Nasz Wielki, tak Wielki współpracownik – Pan Tomasz Bielawski wygrał w swojej kategorii „Zamiłowania i pasje” Blog Roku ogłoszony
przez portal Onet. Wygrał go wyłącznie dzięki sobie: realizuje od wielu lat niecodzienną pasję jaką jest fotografia stereoskopowa, dzięki swojej
osobowości i działalności społecznej posiada bardzo szerokie grono przyjaciół, ma również zdolności organizatorskie, bo potrafił to grono zmobilizować do głosowania. Błysnął także intelektem
na rozdaniu nagród. Wszystko to możecie Państwo obejrzeć sami na naszym forum internetowym – zapraszam.

Sławomir Rutkowski

wiesci_12

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz