Dlaczego takie właśnie Wieści?

Świat zawsze był rządzony przez ludzi silnych, bogatych i ustosunkowanych, i sądzę, że na zmianę tego stanu rzeczy raczej nie możemy liczyć. Dlatego jednym z naszych podstawowych obowiązków jako mieszkańców demokratycznego kraju, a niektórzy nawet sądzą, że i demokratycznej gminy, jest ciągłe przypominanie zwyczajnym obywatelom, że to oni tę władzę legitymują i mają prawo – a nawet święty obowiązek ją kontrolować. Powinniśmy pokazywać i demaskować gry toczone w murach budynków rządowych i samorządowych, bezwzględnie powinniśmy patrzeć na ręce tym, którzy podejmują najważniejsze decyzje w Państwie czy w gminie. Bywa, że ludzie władzy uwikłani są w ciemne interesy i korupcję, bywa, że są zwyczajnie ludźmi nieporządnymi. Żądanie jawności i przejrzystości ich postępowania chroni nas rządzonych przed złymi tego skutkami, a samych rządzących przed wynaturzeniem. Brak takiej kontroli to państwo działające coraz bardziej na rzecz interesów grupki uprzywilejowanych, wbrew interesom większości społeczności. Hamuje to rozwój danej społeczności, a w dłuższej perspektywie prowadzi do gwałtownych i niekontrolowanych protestów społecznych, często z rozlewem krwi włącznie. Od ludzi władzy, którzy zostali przez nas wybrani i w naszym imieniu zarządzają naszymi pieniędzmi, pobierając przy okazji naprawdę godziwe wynagrodzenia, oczekujmy, aby:

 • wyznaczali własnym przykładem wysokie
  standardy postępowania, w tym te prawne,
 • szanowali innego człowieka – nie tylko
  w słowach, ale przede wszystkim w czynach,
 • wątpliwości prawne rozpatrywali na korzyść
  obywatela, pomagając mu brnąć w gąszczu
  przepisów,
 • znali prawo i stosowali je w dobrej wierze
  dla dobra jednostek i ogółu.

Sławomir Rutkowski

wiesci_18

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz