Przedstawiamy Czytelnikom kolejne już 17-te wydanie Wieści znad Orzyca. Jest ono owocem współpracy wielu osób, które dzieląc się posiadaną wiedzą oraz własnymi przemyśleniami, dobrze życzą naszej gminie. Z rosnącą – ale w tym pozytywnym znaczeniu – zazdrością patrzę na życie kulturalne Amelina i okolic. Wiele cyklicznych już imprez w sympatycznym świetle stawia mieszkańców „Wschodu” naszej gminy. Chyba klimat na pogodę kulturalną jest tam wyjątkowo dobry. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w wydawanie Wieści, a szczególnie tym, którzy w ostatnim okresie do nas dołączyli. Atmosfera dzielenia się wiedzą, poruszania ważnych dla naszej gminnej społeczności tematów, współdziałania nie tylko z najbliższymi, ale również ze spółmieszkańcami, przy zachowaniu właściwego poziomu kultury to jest to, co w dłuższej perspektywie musi przynieść sukces naszej gminie, a więc również
i nam samym. Nie da się tego zrobić bez zwiększenia zaufania ludzi do siebie nawzajem, obywateli do władzy i samej władzy do obywateli. Aby jednak to zaufanie wzrastało, potrzebna jest jawność i przejrzystość postępowania – szczególne obowiązki w tym zakresie spoczywają na osobach sprawujących funkcje publiczne. Zadziwiające jest dla mnie milczenie w życiu publicznym osób sprawujących w naszym imieniu władzę uchwałodawczą, czyli w myśl Konstytucji tę rzeczywistą. Państwo Radni obradują gdzieś w zaciszu, wydają uchwały, coś tam opiniują, ale niczym się z nami wyborcami publicznie nie dzielą. Rozumiem, że tak było
do tej pory, ale przecież tak nie może być dalej. Do niedawna można było jeszcze powiedzieć cyt. „… ja do tego pisemka nic nie napiszę …”, ale dziś można pisać do woli, i na prawo, i na lewo. Trzeba tylko chcieć. Z przyjemnością przeczytam np. jaka jest wizja sprawowania funkcji radnego przez Pana/Panią X (oczywiście bez ”nadmuchanych” słów), w jaki sposób chce to zrobić, co już zrobił, jakie są jego najbliższe cele, w jakim działaniu oczekuje wsparcia od wyborców. Tymczasem wszyscy słyszymy ciszę.

Sławomir Rutkowski

wiesci_17

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz