Nowy rok już mamy, a z nim jak zwykle plany, marzenia i postanowienia. Młodsi z nas zapewne głębiej w nie wierzą, starsi natomiast, jak sądzę, z większą rezerwą traktują takie nominalne przełomy. Za oknem wzorowa zima i kto chce piękno w niej dostrzeże. Chcąc zaspokajać Państwa ciekawość nie tylko wiedzą o bieżących sprawach, ale i o tych nieco odleglejszych, „Wieści znad Orzyca” wchodzą w nowy rok z młodszym braciszkiem, jakim jest „Krasnosielcki Zeszyt Historyczny”. W zamyśle Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej będzie to cykliczne wydawnictwo ukazujące ludzi, miejsca i wydarzenia tej Ziemi – Ziemi Krasnosielckiej. Serię otwierają naukowe teksty dwóch autorów: Cezarego Kocota pt. „Drążdżewo w okresie wojen napoleońskich” oraz Tadeusza Kruka pt. „Szkic historyczny Krasnosielca (do 1939r.)”. Obydwa porządkują wiele poglądów i faktów dotychczas znanych, nadto odkrywają wiele zupełnie nieznanych. Opracowania te oraz, mam nadzieję, kolejne wzbogacą naszą wspólną wiedzę nie o wyimaginowanych postaciach historycznych, lecz o dziadkach naszych dziadków, osobach, których zdjęcia widnieją w rodzinnych albumach. Pragnąłby, aby treści zamieszczane w „Zeszytach”, będąc hołdem dla bohaterskich, przeszłych pokoleń, były również podziękowaniem osobom pielę- gnującym pamięć o nich. Wracając do samych Wieści, jak zwykle przeczytają Państwo artykuły stałych i nowych felietonistów. Maria Kowalczyk niestrudzenie relacjonuje zmagania radnych Rady Gminy oraz Wójta z rzeczywistością oraz ze sobą nawzajem. Alicja Grabowska zachęca nas do samodyscypliny i optymizmu. Danuta Sztych przybliża wiedzę – tym razem techniczną, naszych ojców. Iwonka Pogorzelska „dla odmiany” pisze o roślinkach. Małgosia Bielawska jak zwykle zachęca nas, abyśmy przybrali na wadze. Andrzej Szczepański tłumaczy, co zrobić aby otrzymać dotację. Tadeusz Kruk znów „krzyżuje” nam myśli. Tajemniczy – choć znany redakcji – 126p-nick, dzieli się z nami swoją pozytywną dociekliwością. Danuta Iwona Szewczak zachęca do trzeźwej oceny faktów. Ewelina Antczak–Bobińska ostrzega przed nierozsądnymi zakupami. Sam też coś oprócz wstępu napisałem. Zachęcając do lektury, życzę na ten Nowy 2010 Rok zdrowia i optymizmu. Życzę również, abyście, drodzy Czytelnicy, zawsze z sympatią sięgali po nasze Wieści!

Sławomir Rutkowski

wiesci_34

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz