Wprowadzenie

Z olbrzymią satysfakcją oddaję w ręce Czytelników drugie wydanie Krasnosielckich Zeszytów Historycznych. Zeszyt Nr 1, który ukazał się w styczniu 2010 roku spotkał się z potrójnie przychylnym przyjęciem. Po pierwsze Czytelnicy w swoich wypowiedziach i telefonach, zachęcali Zespół redakcyjny do kontynuacji tego przedsięwzięcia, uznając je za ciekawe oraz bardzo wartościowe dla naszej społeczności. Po drugie lokalni pasjonaci historii zgodzili się podzielić z Czytelnikami Wieści owocami swoich
długotrwałych, żmudnych a często i kosztownych poszukiwań. Po trzecie znalazły się osoby, dzięki którym możliwy był druk niniejszego Zeszytu – są nimi Stanisław Walendziak, urodzony w Drążdżewie Kujawach oraz jego syn Mariusz. Niezmiernie ważny jest również fakt, iż wszystkie czynności związane z przygotowywaniem przez autorów swoich tekstów, ich opracowywaniem i składaniem zostały wykonane społecznie. Wszystkim
tym osobom serdecznie dziękuję za włożone w wydanie Zeszytu serce i pracę. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu po części porządkują wcześniej znane fakty i wydarzenia – dokonując też częściowo ich syntezy. Mieszkaniec Ziemi Krasnosielckiej lub jej sympatyk, czytając to opracowanie może odkryć zupełnie nieznane zdarzenia i informacje. Bezimiennej i nienazwanej przeszłości przypisać wiedzę, emocje i logikę, przybliżając zrozumienie działań ówczesnych ludzi, ich sukcesy i porażki, smutki i radości. Wiedza historyka jednak nigdy nie jest kompletna,
zawsze jest to poszukiwanie i po części dopowiadanie, domniemanie przebiegu zdarzeń. Pełni zatem szacunku dla pracy autorów, ewentualne wątpliwości rozwiejmy własnymi poszukiwaniami w źródłach wiedzy.
Wszystko to, daje nam szansę zaprzeczenia naszymi codziennymi decyzjami przysłowiu: Mądry Polak po szkodzie. Skorzystajmy z tego zatem.

Z poważaniem
Redaktor Wydania
Sławomir Rutkowski

Krasnosielcki_Zeszyt_Historyczny_Nr_2

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz