Zamysłem wydawania e-Wieści jest publikowanie tekstów i materiałów, bez ponoszenia kosztów druku – jedynego kosztu, ponieważ wszystkie inne prace związane z pisaniem tekstów i ich opracowaniem wykonujemy w ramach wolontariatu w 100% bezpłatnie. Aby zatem umożliwić Czytelnikowi Wieści zapoznanie się ze scenariuszami tegorocznych Zapustów publikujemy je właśnie na łamach dostępnych jedynie w internecie e-Wieści. Poprzedza je tekst informują- cy o przebiegu zapustów w Rakach, dostępny również w drukowanej wersji Wieści. Zamieszczamy go powtórnie tutaj, aby dać pełny obraz tej imprezy. Wyrażam wielki szacunek dla ludzi, którzy uczestniczyli po stronie organizatorów w jej przygotowaniu i przebiegu. Pisanie scenariuszy, spotkania na próbach, samo przedstawienie oraz jego podsumowanie w podgrupach to najlepszy przejaw życia społecznego mieszkańców naszej gminy. Dowcipne dialogi, opinie i wypowiedzi odnoszące się do naszej gminnej codzienności, osadzone w polskiej tradycji zapustnej, to najlepszy przejaw i dowód bystrych obserwacji i umiaru zarazem w wyrażaniu krytycznych poglądów. Osoby zainteresowane obejrzeniem nagrania video z zapustów odsyłam do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie niebawem będzie można skorzystać z płyty DVD.

Z poważaniem uczestnik Zapustów:
Sławomir Rutkowski

wiesci_48_e-dodatek

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz