Wprowadzenie

Krasnosielckie Zeszyty Historyczne jak leniwa, ociężała lokomotywa ruszały niemrawo, oszczędnie i z dużym trudem. Dziś po roku obecności w Państwa domach i sercach, poruszają się pewnie, ciągle przyspieszając, z licznym składem, którego najważniejsze twarze widzicie na pierwszej stronie, a teksty we wnętrzu Zeszytu. Świadectwo przykładnego życia księdza Stefana Morki, wspaniałego człowieka, prawdziwego kapłana i lekarza z powołania wypełnia większość tego wydania. Cichym świadkiem, piewcą i dokumentalistą jego ziemskich śladów na Ziemi Krasnosielckiej jest Pan Tadeusz Kruk. Z ostatnimi zapewne żyjącymi świadkami życia ks. Morki wywiady przeprowadziło wielu młodych ludzi, czego owocem są obfite strony wspomnień. Panie Rybackie: Magdalena i Anna wydobyły na
światło dzienne ciekawe spojrzenie dociekliwego komunistycznego dokumentalisty, na gasnące miasteczko jakim był w roku 1955 Krasnosielc.
Rzeczywistość polityczną pierwszych lat powojennych pokazuje nam poprzez dokumenty związane z Polskim Stronnictwem Ludowym Wojciech
Łukaszewski. Jeszcze dalej, bo do roku 1913 cofa się wspomnieniem tekstów publikowanych przez Jakóba Grabowskiego z Nowego Sielca, ich współczesny odkrywca – Cezary Pałubiński. Nie sposób imiennie podziękować wszystkim tym, bez których Krasnosielckie Zeszyty Historyczne byłyby jedynie niematerialnym duchem naszej wspólnoty, gnuśniejącym w zapomnieniu stęchłych szuflad. Jeśli jednak drogi Czytelniku jesteś tu z nami, to zanurz się w lekturę, przywołaj i swoje wspomnienia, rozmawiaj … a potem podziel się nimi z nami.
Bo gdy życie zatacza krąg, tym którzy go zaczynają trzeba wskazać drogę, nazywając dobro i piętnując zło

Z poważaniem: Redaktor Wydania
Sławomir Rutkowski

Krasnosielcki_Zeszyt_Historyczny_Nr_5

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz