Zapachniało wiosną

… dosłownie i w poezji. A to za sprawą konkursu recytatorskiego twórczości własnej przeprowadzonego 28 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu z inicjatywy Beaty Heromińskiej, dyr. placówki. Konkurs pt. „Zapachniało wiosną” był adresowany do uczniów wszystkich typów szkół na terenie gminy. Wpłynęły 53 wiersze o tematyce wiosennej od tyluż autorów, którymi aż w 51 przypadkach byli uczniowie szkół podstawowych z Amelina, Drążdżewa i Krasnosielca oraz dwie miejscowe gimnazjalistki. Młodzi poeci przybyli pod opieką wychowawczyń: Anieli Szewczak i Elżbiety Szewczak (Drążdżewo), Agaty Wilkowskiej (Amelin) i Ewy Olkowskiej (Krasnosielc). Utwory były bardzo różne: rymowane i białe, krótkie i długie, a co najciekawsze – interesujące i radosne, jak sama wiosna, którą opiewały. Do tej pięknej pory roku wyraźnie nawiązywały także pseudonimy niektórych autorów, jak np. Konwalia, Motylek, Skowronek, Stokrotka czy Wiosenka. Miła atmosfera, w wiosennej scenerii sali widowiskowej, oraz profesjonalna konferansjerka w wydaniu pani dyrektor sprzyjały poetyckiemu nastrojowi konkursu. Komisja w składzie: Krystyna Artemiuk, Anna Rybacka i Krystyna WierzbickaRybacka, po uprzedniej lekturze nadesłanych wierszy i wysłuchaniu autorskich recytacji, wyłoniła laureatów. W kategorii szkoły podstawowe (kl. I-III) zwyciężyła Daria Kruk (Drążdżewo) przed Dianą Grabowską (Krasnosielc) i Pawłem Dudkiem (Drążdżewo), a wyróżnienia otrzymali: Julia Oleksy i Barbara Kaczorek (obie Krasnosielc) oraz Patryk Pochoda (Drążdżewo). W kategorii drugiej szkół podstawowych (kl. IVVI) pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Dawidowicz (Krasnosielc), drugie ex aequo Aleksandra Romanowska (Drążdżewo) i Marta Sendal (Krasnosielc), a trzecie Nikolina Pakieła (Krasnosielc). Wyróżnieni zostali Dominik Daliga i Wiktoria Kołodziejczyk (oboje Krasnosielc). W kategorii gimnazjum, jedyne dwie uczestniczki z PG Krasnosielc – Ewa Kęszczyk i Aleksandra Wilkowska – zajęły odpowiednio pierwszą i drugą lokatę. Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, a wszyscy uczestnicy drobne upominki ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu. Czas oczekiwania na werdykt jury upłynął początkującym poetom przy okolicznościowym poczęstunku, na wymianie wrażeń z pierwszych do- świadczeń literackich. A przede wszystkim na beztroskich rozmowach i zabawach, zgodnie z puentą nagrodzonego wiersza Darii: gdy się wiosna kręgiem ściele, wszystkim musi być weselej!

Tadeusz Kruk

wiesci_50

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz