Niniejsze wydanie e-Wieści stanowi uzupełnienie i rozwinięcie zarazem tych drukowanych Nr 3(71), których kolportaż nastąpił pod koniec marca 2013 roku, tuż przed świętami Wielkanocnymi. e-Wieści 8 poszerzają znacznie tematykę powstania styczniowego z roku 1863 oraz 150. rocznicę obchodów jego wybuchu, a także obchody Dnia Patrona w drążdżewskiej szkole noszącej imię powstańca Edwarda Rolskiego. Wiodącym tekstem w e-Wieściach 8 jest artykuł autorstwa Tadeusza Kruka, który ukazał się również w wersji drukowanej Wieści. Uzupełnia go zestaw pytań wraz z odpowiedziami, stanowiącymi bazę do przeprowadzenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Drążdżewie w marcu br. konkursu wiedzy o Patronie szkoły. Wydanie bogato ilustruje 30 prac plastycznych uczniów tej szkoły o tematyce powstańczej e-Wieści to sposób na uwiecznienie owoców pracy ludzkiej bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów finansowych, zatem proszę Państwa o wyrozumiałość dla jedynie takiej formy publikacji. Na uwagę zasługuje fakt podjęcia inicjatywy przez władze samorządowe uczczenia rocznicy powstania styczniowego, olbrzymi wkład pracy Pani Dyr. Barbary Kluczek, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców i uczniów w zorganizowanie samej uroczystości – to budzi szacunek. Bezcenna zupełnie jest praca dzieci oraz ich udział we wszystkich etapach obchodów. Wielki szacunek środowiska oraz niezmiennie mój, budzi bezinteresowne, stałe i niezwykle profesjonalne działanie w obszarze historii Pana Tadeusza Kruka – tacy pasjonaci nie zdarzają się często, ceńmy ich …. Dodatkowo uroczystości uwiecznił na nagraniu DVD Pan Stanisław Artur Płoski oraz technicznie opracował Pan Dariusz Sito – jak zwykle społecznie, dziękujemy. Widoczna była w tych obchodach współpraca Polaków z Polakami, a przecież o to naszym przodkom w roku 1863 najbardziej chodziło.

Z poważaniem
Sławomir Rutkowski

wiesci_71_e-dodatek

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz