Patrząc teraz na wszechobecną zieleń i zwyżkującą temperaturę, trudno dociec, czy jeszcze niedawno narzekaliśmy bardziej na zatwardziałość zimy, czy na opieszałość wiosny. Nie wnikając w szczegóły szklanki w połowie pełnej, bądź w połowie pustej, delektujmy się tą najpiękniejszą z pór roku. Opiewali ją – i tak czynić będą – wszyscy, bez wyjątku – mistrzowie pióra, pędzla i batuty, i lud prosty. Bo, jak w piosence, wiosną: cieplejszy wieje wiatr, znów nam ubyło lat… I w takim oto sielskim nastroju oddajemy do Państwa rąk 72. numer Wieści znad Orzyca. A w nim dziesiątki sprawdzonych informacji, o tyle istotnych, bo naszych, tutejszych, swojskich. O nas samych, o naszej miejscowości, szkole, parafii, gminie, o sąsiadach, znajomych, rodzinie, o uczniach i ich osiągnięciach. Informacji pisanych nie tylko przysłowiowym piórem, ale i sercem. Tak, sercem. Tuż obok znajdujemy potwierdzenie tej tezy, czyli relację z konkursu literackiego Kto Ty jesteś? Wczytując się w treść wierszy i esejów o tematyce patriotycznej, możemy śmiało powtórzyć za Janem Kochanowskim: Serce roście, patrząc na te czasy. Czyż mogłoby być inaczej po lekturze poniższego wiersza Sandry Czaplickiej?

Kocham Polskę
Każdy Polak o tym wie,
za co Polskę kochać chce.
Za kukułkę, która kuka
i dzięcioła, który stuka.
Za rechot żaby i klekot bociana,
których koncert trwa z rana.
Za zielonego pasikonika
co w trawie pomyka.
Za przykryte śniegiem połoniny,
za czerwień korali jarzębiny,
za przelotne białe ptaki,
za pąsowe polne maki,
za grzywy fal Bałtyku,
za bambino na patyku,
za wiosnę całą w kwiatach,
za piękne barwy lata,
za jesień z deszczem i burzami
za zimową sannę z dzwoneczkami

Sandra Czaplicka

Podpisując się oburącz pod jego treścią, możemy niebawem potwierdzić również swój patriotyzm – 2 maja przypada Dzień Flagi RP, a nazajutrz Święto Narodowe Trzeciego Maja. Wyeksponujmy w godnych miejscach barwy narodowe, czyli najzwyczajniej: WYWIEŚMY FLAGI!

Redakcja

wiesci_72

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz