Sztuka nie powinna pozostawać w izolacji w murach, galeriach i dotyczyć tylko wybranych ludzi. W świecie zdominowanym przez technikę nabiera ona szczególnej wartości, gdyż towarzyszy jej radość twórcza. Ludzie rysują i malują od niepamiętnych czasów, i mimo rozwoju fotografii, w dalszym ciągu sztuka ma znaczenie ponadczasowe. Wielu ludzi nie rozwija swego wrodzonego pociągu do rysowania czy malowania, bo są przekonani o braku zdolności, a to nie jest prawdą. Trzeba wierzyć w siebie. Nauczyć się patrzeć kolorami. Malować to „rozmawiać” z barwą, światłem, cieniem, linią, formą. Malarstwo olejne jest techniką dającą wiele możliwości, wymaga jednak czasu, by poznać jego tajniki. Główną zalet jest jego plastyczność i możliwość licznych korekt. Każdy z nas może malować trzeba tylko chcieć. Moja rola polega na tym, że dzielę się z uczestnikami warsztatów swoją wiedzą, do- świadczeniem i umiejętnościami, odkrywam ich możliwości i motywuję. Daje mi to ogrom radości i satysfakcję. Wystawa w GOK–u w Krasnosielcu jest efektem 2 miesięcznych warsztatów (w sumie 8 dwugodzinnych spotkań), a rezultat to 50 prac, z któ- rych większość możecie Państwo obejrzeć w tej publikacji. Uczestnicy mimo zróżnicowanego wieku mają wspólny mianownik: są wrażliwymi ludźmi potrafiącymi dostrzegać piękno otaczającego nas świata. Mam nadzieję, że razem dobrze się bawimy. Ale ostatnie słowo należy nie do mnie, lecz do prawdziwych twórców tej wystawy – autorów.

Stefania Skibińska-Bystek

e-wiesci_10_81

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz