Wieści znad Orzyca – miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej – towarzyszą Państwu od 2007 roku. To już siedem lat! Od 2010 r. ukazują się – jako dodatek do Wieści – Krasnosielckie Zeszyty Historyczne (KZH). Obszerna statystyka za lata 2007-2012 znajduje się w wydaniach elektronicznych: eWieści 60 (III 2007 – III 2012) i e-Wieści 7 (IXII 2012) dostępnych na www.tpzk.pl. Warto nadmienić, że wszystkie teksty i całość prac redakcyjnych wykonywana jest jedynie w ramach wolontariatu. Wszystkie działania – teksty, zdjęcia, rysunki, krzyżówki, opracowania itp. – to efekt pasji ludzi stąd, mieszkańców ziemi krasnosielckiej i jej sympatyków. Autorami większości zdjęć są: Tomasz Bielawski, Mirosław Chodkowski, Tadeusz Kruk, Stanisław Artur Płoski i Sławomir Rutkowski. Rysunki wykonał Tomasz Bielawski. W niniejszym opracowaniu e-Wieści 9 prezentujemy dorobek zespołu redakcyjnego za rok 2013. W roku tym ukazało się 11 papierowych wydań miesięcznika (316 stron), dwa KZH (172 strony) i dwa e-Wieści (32 strony) – łącznie 520 stron!. Swoje teksty zaprezentowało ponad 120 autorów. Starą kadrę dzielnie wspierają młode talenty. Wielokrotnie pojawiał się problem z zakwalifikowaniem niektórych tekstów do danej grupy, np. czy to jeszcze informacja czy już ogłoszenie, czy może porada? W takich przypadkach szufladkowałem intuicyjnie. Na ile mi się udało pozostawiam ocenie czytelników. Dziękuję za konstruktywną współpracę panu Tomaszowi Bielawskiemu (rysunki) i panu Sławomirowi Rutkowskiemu (redakcja).

Z poważaniem
Tadeusz Kruk

e-wiesci_9_81

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz