Te które nas czekają 16 listopada są najważniejszymi, ponieważ wybieramy w nich przedstawicieli władz, które mają największy wpływ na najbliższe nasze otoczenie. To radny gminy razem z wójtem ustala stawki opłat za wodę, wywóz śmieci i podatki lokalne, radny powiatu zdobędzie – lub nie! środki na drogę powiatową i utrzymanie szpitala, a radny województwa zapewni środki na wodociąg czy kanalizację. Jeśli chcesz mieć wpływ na swoje codzienne życie, to idź do lokalu wyborczego i wyposażony w rzetelną ocenę kandydatów oraz dowód osobisty, oddaj swój głos na tego, kto najbardziej godzien jest wg. Ciebie zarządzać Twoimi pieniędzmi … koniecznie idź!!!

Sławomir Rutkowski

wiesci_90

wiesci_90

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz