A czas sobie płynie i płynie … mijają dni i miesiące, nawet pory roku całe i żywoty pojedynczych ludzi. Przemijają całe pokolenia, a nawet narody, ba … całe cywilizacje. Wydaje się, że wszystko co było piękne już umarło, zginęło wraz ze śmiercią tych, którzy to piękno czuli i tworzyli. Jednak NIE! Piękno i dobro doświadczone kiedykolwiek przez kogokolwiek ma swoją kontynuację w następnym życiu kolejnych ludzi; odległy uśmiech nieżyjącej już babci daje ciepło duszy, dobry uczynek sprzed wieku krą- żący opowieścią w rodzinie każe zastanowić się przed podjęciem ważnej decyzji, idea sprzed wieków filozofa dalej inspiruje ku dobru – trzeba jednak pamiętać, zapisywać i rozważać, bo kluczem mądrości są trudne i częste pytania a odpowiedzi na nie szukać należy w zapisanej historii ludzi – piszmy więc …

Sławomir Rutkowski

wiesci_89

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz