Ważąc ważność informacji, o których piszą niniejsze Wieści – chyba po raz pierwszy, zamieszczamy na pierwszej stronie artykuł opisujący wydarzenie o charakterze czysto ponadgminnym, a jest nim przyznanie przez Centrum Monitoringu Jakości Ministerstwa Zdrowia, nagrody dla podległego Starostwu Makowskiemu Szpitalowi Powiatowemu w Makowie Mazowieckim. Wielo, wieloletnia praca, mądrość decyzyjna i wyrzeczenia pracowników tego Szpitala, w tym jego dyrektora i menadżera – Jerzego Wielgolewskiego, oraz środowisko i warunki brzegowe jakie stworzyły
i wyznaczyły władze powiatu, w tym szczególnie Zbigniew Deptuła wieloletni Starosta Makowski, doprowadziły do obecnej chwili radości
i wielkiej satysfakcji, jaką jest ta pełna zewnętrznego uznania nagroda. Jako mieszkańcy powiatu, faktyczni czy tylko potencjalni pacjenci tego szpitala, korzystamy z wszystkich dobrodziejstw powyższych działań, często nie zdając sobie sprawy że są one nie tylko w skali województwa mazowieckiego, ale nawet kraju – wyjątkowe.

Sławomir Rutkowski

W151-152_lajt

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz