Niniejsze wydanie „Krasnosielckich Zeszytów Historycznych” ukazało się drukiem dzięki pasji i wielkiej pracy wykonanej przez autorów artykułów zamieszczonych w nim – dziękujemy.

Możliwość wydrukowania niniejszego zeszytu zawdzięczamy Starostwu Powiatowemu w Makowie Mazowieckim, które w ramach realizacji umowy pt. „Opracowanie i druk czterech numerów „Krasnosielckiego Zeszytu Historycznego” w roku 2020 przekazało na ten cel 1,5 tys. zł, oraz środkom finansowym otrzymanym z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach XXI edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowickiego dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej.

Koszt druku KZH 43–46 w nakładzie 1 tys. egz. wyniósł 4 000,50 zł. Zeszyt ten zostanie bezpłatnie rozkolportowany wśród pasjonatów historii i to jest ważny sukces TPZK i tych, którzy je wspierają.

Sławomir Rutkowski i Maria Weronika Kmoch
redaktorzy wydania

KZH-43-46-Calosc-Lajt-3

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz